Matti Grönroos

Koulutus

Diplomi-insinööri

Teknillinen korkeakoulu, Espoo

Tuotantotalous
Tietojenkäsittelyoppi

Työkokemus

Teknillinen korkeakoulu, Laskentakeskus
1978–1984 Valtion tietokonekeskus, VTKK-Yhtymä
1984–1995 Tieto
1996–1998
Nokia
1999–2011 CGI (+LTC-Otso Oy, Finanssi-Kontio Oy)
2011–2020
Espoon kaupunki, Helsingin Navigaatioseura
2006–

Suomen Navigaatioliiton auktorisoima merenkulun opettaja


Suomen Navigaatioliitto ry, tutkintolautakunnan puheenjohtaja 2021–